NL EN

Taal wijzigen

7 redenen om te kiezen voor een kwaliteitsmanagementsysteem

17/08/2018 | Bart Bosch | Algemeen

Vind jij klantgericht denken een must? Hecht je waarde aan gemotiveerde, betrokken medewerkers? En neem je graag beslissingen op basis van concrete data? Dan heb je best veel gemeenschappelijk met de 7 principes van ISO 9001:2015, een bekende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. En dat betekent dat kwaliteitsmanagement waarschijnlijk iets voor jou is. De 7 principes vertalen we graag naar 7 redenen om te kiezen voor een kwaliteitsmanagementsysteem.  

1. Je vindt klantgericht denken een must  

De klant heeft altijd voorrang. De verwachtingen van je klant moet je overtreffen. Dat begint met het begrijpen van zijn huidige en toekomstige wensen en loopt verder tot de nazorg. Productconform, tijdig en volledig werk afleveren zijn basisprincipes die in je standaardprijs inbegrepen zitten. Maar overtref je die basisprincipes? Dan is de klant bereid om daar meer voor te betalen. Bovendien komen tevreden klanten terug en worden ze ambassadeurs van je merk, waardoor er klanten bijkomen en je meer groei krijgt. Klantgerichtheid: het eerste principe van ISO 9001:2015. 

2. Je begrijpt het belang van goed leiderschap 

Iedereen kan zich voorstellen hoe het gaat bij een bedrijf waar iedereen een andere kant uit gaat. Het blijft stilstaan, wat op achteruitgang neerkomt, want de concurrentie gaat vooruit. Daarom is het belangrijk dat de top van een bedrijf de missie en visie uitzet en die omzet in concrete doelstellingen. Door die verder te vertalen in individuele doelstellingen en doelstellingen per afdeling krijg je een coherent verhaal en groei binnen het bedrijf. Goed leiderschap, het tweede principe van ISO 9001:2015, zorgt daarnaast ook voor voldoende middelen - fysiek en intellectueel - om kwalitatief werk af te leveren. En dat leidt dan weer tot het derde en volgende principe: betrokken medewerkers.   

3. Je wil betrokken medewerkers  

Kwalitatief werk afleveren geeft een zekere fierheid, waardoor je medewerkers zich gewaardeerd voelen en een meerwaarde zijn voor het bedrijf. Naast een correcte verloning is die intrinsieke motivatie de drijfveer van je medewerkers om net dat extra te doen voor de organisatie en voor de klant. Betrokken, geëngageerde medewerkers zijn efficiënter, gemotiveerder, blijven minder thuis door ziekte en gaan minder snel op zoek naar uitdaging buiten de organisatie. Zo blijven waardevolle kennis en ervaring binnen je eigen bedrijf. Het derde principe van ISO 9001:2015 is dan ook betrokken medewerkers.  

4. Je wil een transparante bedrijfswerking  

Zoals al aangehaald bij klantgerichtheid begint alles met het begrijpen van de wensen van de klant. Die wensen worden omgezet in zijn product, dat ontwikkeld wordt en met de juiste winstmarge terug verkocht aan de klant. De ontwikkeling van dat product gebeurt via specifieke processen, waarna het op een correcte en efficiënte manier terug bij de klant terechtkomt. Bovendien staat er iemand klaar met de gepaste oplossing bij eventuele vragen, opmerkingen of klachten. Dat sluit naadloos aan bij een kwalitatieve nazorg.  

Hoe efficiënter en juister alle schakels in die productieketen omschreven worden, hoe beter ze uitgevoerd worden. Goed omschreven processen maken de bedrijfswerking transparant. En dat zorgt voor een betrouwbare uitkomst en tevreden werknemers en klanten. Het vierde principe van ISO 9001:2015 is dan ook procesbenadering.  

5. Je bent constant op zoek naar verbetering 

Succesvolle bedrijven zijn altijd op zoek naar manieren om beter en efficiënter te werken. Ze zijn gefocust op continue verbetering, zodat ze beter kunnen omgaan met veranderende omstandigheden en groei kunnen creëren voor het bedrijf. Die verbeteringen kan je gaan zoeken buiten de eigen organisatie, maar het meest efficiënt is om ze van binnenuit op te speuren. Ervaren medewerkers kennen hun processen door en door en weten doorgaans het beste hoe hun proces nog verbeterd kan worden. Het maakt van hen betrokken medewerkers, die gemotiveerd worden om continu te verbeteren. Het vijfde principe van ISO 9001:2015: verbetering.  

6. Je beslist op basis van bewijzen  

Binnen een bedrijf worden veel data verzameld. Het is de kunst om die data om te zetten in bruikbare gegevens op basis waarvan je beslissingen kan nemen. Door op die manier knopen door te hakken, worden de resultaten van je genomen beslissing objectief opvolgbaar. Gebruik bijvoorbeeld Key Performance Indicators (KPI’s), maak een Root Cause Analysis en introduceer de Plan-Do-Check-Act verbetercirkel. Allemaal veelgebruikte middelen binnen kwaliteitsmanagement. Het zesde principe van ISO 9001:2015: besluitvorming op basis van feiten.  

7. Je hecht waarde aan kwalitatieve relaties 

Een slechte relatie heeft altijd een negatieve impact op het bedrijfsresultaat, of het nu gaat om leveranciers, medewerkers of klanten. Zo kan een slechte relatie met een leverancier leiden tot een product van inferieure kwaliteit of te laat geleverde goederen. En dat heeft een impact op de bedrijfsefficiëntie en kosten. Punt 7 van ISO 9001:2015 is dan ook relatiemanagement. In punt 3 kwam al aan bod hoe belangrijk het is om een sterke relatie te hebben met je medewerkers. En natuurlijk staat of valt alles met een goede relatie met je klanten. Dat brengt ons terug naar het eerste principe en zo is de cirkel van kwaliteitsmanagement rond.  

Zijn er bepaalde principes belangrijker dan andere? Nee. Elk van deze 7 principes is belangrijk. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en onmisbaar binnen een moderne, efficiënte organisatie.  

Blijf op de hoogte