NL EN

Taal wijzigen

Deze preventieve maatregelen kun je direct nemen om de voedselveiligheid te waarborgen.

07/11/2018 | Bart Bosch | Algemeen

Voedselveiligheid is een absolute voorwaarde om in de voedingssector een succesvol bedrijf op te bouwen. Geregeld duiken er in de media incidenten op waarbij de voedselveiligheid in gevaar kwam, met gezondheidsrisico’s én grote imagoschade tot gevolg. Deze preventieve maatregelen kan je in jouw organisatie meteen nemen om de voedselveiligheid te waarborgen. 

1. Valideer je productieprocessen 

In de voedingssector is het van essentieel belang om je productieprocessen volledig te onderbouwen zodat ze voorstelbaar worden. Om alle bacteriën te doden, is bijvoorbeeld een vaste tijd/temperatuur combinatie essentieel. Op die manier ben je 100% zeker dat er geen ongewenste micro-organismen in je producten zitten. 

De beste manier om je productieprocessen te onderbouwen, is deze te valideren. Op die manier ben je zeker dat het productieproces steeds verloopt zoals verwacht. Deze preventieve maatregelen worden ondersteund door allerlei metingen en analyses om elk risico uit te sluiten.  

2. Evalueer je risico’s op basis van HACCP 

Door de juiste preventieve maatregelen te nemen, daalt het risico op problemen. Deze risicoanalyse zit ingebakken in HACCP. Hierbij ga je alle productieprocessen uitschrijven en analyseren welke risico’s er aan elke processtap verbonden zijn. Wat is de kans op elk risico én wat zijn dan de gevolgen?  

Door een onderbouwde risicoanalyse en het nemen van preventieve maatregelen op basis hiervan, reduceer je de waarschijnlijkheid op problemen tot nul. 

3. Zorg voor een maximale betrokkenheid van je medewerkers 

De belangrijkste uitdaging voor het realiseren van een maximale voedselveiligheid is het bewustzijn bij je productiemedewerkers. Zij moeten ervan doordrongen zijn dat voedselveiligheid belangrijk is. Dit vraagt volgehouden inspanningen.  

Werken in de voedingssector is niet zomaar een job. De gezondheid van andere mensen ligt in jouw handen. Het is belangrijk dat je medewerkers dit beseffen. ‘Zou je met een gerust hart je eigen kinderen laten eten van onze producten?’, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Werken aan dit bewustzijn kan op talrijke manieren met bijvoorbeeld filmpjes, affiches, opleidingen, getuigenissen van klanten en medewerkers,…

Meer weten over het garanderen van de voedselveiligheid door het nemen van de juiste preventieve maatregelen?
Contacteer Quontinium. 

Blijf op de hoogte