NL EN

Taal wijzigen

Het belang van gemotiveerde medewerkers voor de kwaliteit van je product?

20/02/2019 | Bart Bosch | Algemeen

De kwaliteit van je producten wordt in de eerste plaats bepaald door je medewerkers op de werkvloer, niet door de uitgeschreven processen in dikke boeken. Deze wat provocerende uitspraak betekent meteen ook dat het belang van gemotiveerde medewerkers voor de kwaliteit onmogelijk kan overschat worden. Medewerkers die binnen het kwaliteitsmanagement worden gestimuleerd om mee na te denken over verbeteringen en deze ook mogen doorvoeren, voelen zich sterker betrokken én hebben een hogere motivatie.  

Al te vaak wordt vergeten dat de ware experts van de productieprocessen en de productiemachines op de werkvloer rondlopen. Je medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met eventuele tekortkomingen, inefficiënties en gebreken. 

Bedrijven die hun medewerkers actief stimuleren om na te denken over verbeteringen – en hen ook de ondersteuning bieden om veranderingen effectief door te voeren – plukken hiervan meerdere vruchten.  

Dubbel voordeel 

Allereerst heb je de rechtstreekse voordelen van de positieve procesveranderingen in de vorm van lagere foutenmarges, minder storingen, hogere productiesnelheden,… Daarnaast zijn meedenkende medewerkers meer gemotiveerd en voelen ze zich nauwer betrokken bij het eindresultaat. Wie medeverantwoordelijkheid krijgt over het proces, zal zich ook verantwoordelijk voelen voor het finale product. Deze toewijding leidt automatisch tot een hogere kwaliteit. 

Luisteren naar de werkvloer 

Dit is meteen één van de redenen waarom we bij aanvang van consultancyopdrachten in de eerste plaats gaan luisteren naar de mensen op de werkvloer. Wat zouden zij veranderen om het productieproces beter te laten verlopen? Telkens opnieuw staan we versteld van de kennis, expertise én de creatieve ideeën die tijdens deze gesprekken worden aangehaald.  

Wervend verhaal kwaliteitssysteem 

Dit betekent meteen ook dat het belangrijk is om je medewerkers op de werkvloer te motiveren voor je kwaliteitssysteem. Je kwaliteitssysteem mag voor hen geen verplicht nummer zijn, maar moet vooral een wervend verhaal inhouden.  

Je medewerkers moeten beseffen dat ze een belangrijke rol spelen in het eindresultaat. Ze moeten weten wat hun persoonlijke impact is op de eindkwaliteit en – bij voedingsbedrijven – op de voedselveiligheid. 

Kwaliteitscultuur 

Dit einddoel vereist een kwaliteitscultuur in de volledige organisatie, van het management tot en met de reinigingsdienst op de werkvloer. Ook de managers moeten in hun denken en handelen continu bewijzen dat kwaliteitsdenken geen loos begrip is, maar een dagelijkse uitdaging voor iedereen in het bedrijf.  

Meer weten over de rol van gemotiveerde medewerkers voor de kwaliteit van je producten?
Contacteer Quontinium.

Blijf op de hoogte