NL EN

Taal wijzigen

Hoe certificering de efficiëntie van je bedrijf kan verbeteren.

30/06/2018 | Bart Bosch | Algemeen

Veel ondernemingen vragen zich af of een certificering met een kwaliteitslabel de efficiëntie van hun onderneming verbetert. Certificering op zich verhoogt de efficiëntie niet, wel het correct en zorgvuldig invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het uiteindelijke certificaat is vooral belangrijk om aan je klanten en de buitenwereld te tonen dat je zorgvuldig, efficiënt en kwaliteitsvol werkt. De certificering beschouw je best als een mooie bekroning van het geleverde werk.

Bij het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem worden alle bestaande processen van de organisatie in kaart gebracht en kritisch onder de loep genomen. De huidige werkwijze wordt daarbij stapsgewijs vergeleken met de standaarden die vervat zitten in het beoogde kwaliteitsmanagementsysteem. Dankzij een kloofanalyse krijg je als onderneming een helder zicht op de huidige stand van zaken en de weg die je nog moet afleggen naar een kwaliteitsvolle organisatie.

Wanneer je de actuele processen via de juiste manier in kaart hebt gebracht, dan kan je ook gericht deze processen verbeteren. Systematisch kan je non-adding value taken of stappen uit het proces halen. Op die manier bespaar je tijd en kosten, én verhoog je zo de efficiëntie van je organisatie. Dit is geen proces met een eindmoment.

Continue verbetercyclus

Wanneer je een kwaliteitszorgsysteem implementeert, is het belangrijk om op hetzelfde moment te starten met een continue verbetercyclus. Via de opeenvolgende en zich steeds herhalende stappen Plan, Do, Check, Act vergaar en analyseer je data over het verloop van de processen. Aan de hand van deze analyses zoek je naar inefficiënties en mogelijke oorzaken. Vervolgens stuur je bij, waarna je nieuwe data vergaart. Op die manier blijf je de efficiëntie van je organisatie verbeteren. Dit systeem van continue verbetering vraagt een hoge maturiteit van je organisatie, alsook een mentaliteitswijziging. Kwaliteit mag niet louter een zaak zijn van de kwaliteitsafdeling, maar moet als verantwoordelijkheid gedragen worden door alle afdelingen.

Externe verantwoording afleggen

Wanneer je kiest voor een officieel certificaat voor je kwaliteitsmanagementsysteem, dan leg je externe verantwoording af. Als je slaagt in de certificatie audit, dan verkrijg je het certificaat.

Wanneer je in een latere fase niet meer slaagt, dan verlies je het certificaat. Dat valt uiteraard moeilijk uit te leggen aan je klanten, waardoor je er als onderneming alle belang bij hebt om je kwaliteitsmanagementsysteem up to date te houden en te borgen.

Externe audit en certificatie audit

Tussentijds is het altijd mogelijk om een externe audit te laten uitvoeren. Dit is een uitstekende kans om bij te leren. Een externe expert evalueert je inspanningen en reikt je specifieke verbeterpunten aan. Dit geeft je de kans om bij te sturen.

Bij een formele certificatie audit krijg je uitsluitend een eindresultaat met een vermelding van de pijnpunten. Er worden geen suggesties tot verbetering aangereikt.

Meer weten over het verband tussen certificering en de efficiëntie van je onderneming? Contacteer ons gerust met al je vragen.

Blijf op de hoogte