NL EN

Taal wijzigen

Hoe kunt u een kwaliteitsmanagementsysteem voor u laten werken in plaats van omgekeerd?

20/03/2019 | Bart Bosch | Algemeen

Een sterk en volledig geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem met betrokken medewerkers garandeert dankzij de permanente verbetercyclus een groeiende toegevoegde waarde voor uw organisatie.

Op die manier werkt het kwaliteitsmanagementsysteem voor uw medewerkers, en niet andersom. Bij een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem blust u op termijn minder brandjes en verhoogt u continu de efficiëntie en effectiviteit van uw werkprocessen. 

Een kwaliteitssysteem werkt voor de medewerkers en niet andersom. Kwaliteitsmanagement streeft als uitgangspunt naar een permanente verbetering van de organisatie. Door het uitwerken van standaarden – inclusief alle vereisten en voorschriften – streeft u naar efficiënte processen.  

Of deze doelen worden bereikt, controleren we via kwaliteitsaudits en management reviews. Deze vormen de basis voor verdere aanpassingen van uw systeem, waardoor u in principe opnieuw efficiënter werkt.  

Geen extra werk 

Tijdens een audit speurt u overbodige stappen in uw proces op, waarna deze worden geëlimineerd. Wat niet werkt, wordt geïdentificeerd en aangepast. Op die manier leidt een kwaliteitsmanagementsysteem niet tot extra werk, maar juist tot minder. Op termijn gaat er minder tijd verloren aan het rechtzetten van fouten en het werk gebeurt sneller.  

Plan, do, check, act 

Deze voortdurende verbeteracties verlopen volgens de gekende cyclus van plan, do, check, act. U analyseert en plant een verbeteractie, u voert deze uit, u controleert of de actie effectief tot een verbetering heeft geleid én u stuurt vervolgens bij.  

Kwaliteit in een organisatie kan vanuit deze invalshoek worden samengevat als ‘morgen beter doen dan vandaag’. Deze cyclus van voortdurende verbetering maakt integraal deel uit van kwaliteitsmanagement. Daarnaast moet het kwaliteitssysteem zorgen dat verbeteringen worden verankerd en dat de organisatie niet hervalt in vroegere fouten. 

Kwaliteitsmanagement is geen soloproject 

Kwaliteitsmanagement mag dus absoluut geen last zijn voor de organisatie. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat kwaliteit iets is dat moet en dat samenhangt met talrijke verplichtingen, dan gaat het nooit werken.  

Kwaliteit moet een gedragen verantwoordelijkheid zijn van alle medewerkers. Iedereen moet mee aan de kar trekken, het opzetten van een kwaliteitssysteem mag vanuit deze invalshoek nooit een soloproject van de kwaliteitsmanager zijn. 

Meer weten over hoe u een kwaliteitsmanagementsysteem kunt laten werken voor uw organisatie en niet andersom? 
Contacteer Quontinium.

 

 

Blijf op de hoogte