NL EN

Taal wijzigen

Hoe kwaliteitsmanagement leidt tot meer groei en winst

14/09/2018 | Bart Bosch | Algemeen

Elk onderdeel van een bedrijf zou moeten bijdragen tot meer groei en winst, dus ook het kwaliteitsmanagement. De kwaliteitsafdeling moet meer zijn dan een afdeling die er enerzijds voor zorgt dat producten voldoen aan specifieke eisen en anderzijds dat er geen klachten van klanten komen. Binnen kwaliteitsmanagement heb je verschillende middelen en technieken om dat ook waar te maken. Hieronder vind je een paar voorbeelden. 

Een eerste manier is via interne audits. Vaak wordt er daarbij alleen gekeken naar de vastgelegde manier van werken. Er wordt dan louter beoordeeld of de juiste procedures gevolgd worden. Dat soort compliance auditing zoekt naar tekortkomingen. Er zijn zoveel manieren om interne audits anders aan te pakken. Bijvoorbeeld door te zoeken naar verbeteringen. Zo kan je evalueren of de manier van werken wel de juiste en meest efficiënte is. En daarmee maak je processen gestroomlijnder, waardoor er minder tijd verloren gaat. Op die manier komt dan weer tijd vrij om meer output van het proces te krijgen.  

Een tweede idee: waarom vertrek je niet eens vanuit een creditnota? Een creditnota wijst op een fout ergens in het proces. Zodra de interne auditor de fout heeft gevonden, kan er een verbetermaatregel komen die voorkomt dat er nog gelijkaardige creditnota’s verstuurd worden. Op die manier hoeft er geen geld terug naar de klant te gaan. En dat zorgt dan weer voor een strakker budgetbeheer. Het voordeel is dus dubbel. Enerzijds krijg je een meer gestroomlijnd facturatieproces. Anderzijds verlies je minder tijd aan het verwerken van creditnota’s, waardoor je meer tijd kunt investeren in andere zaken.  

Tot slot kan kwaliteitsmanagement ook een dashboard creëren voor het management. Dat dashboard moet je eigenlijk zien als een barometer van de interne werking van het bedrijf. Het bundelt de werking van de verschillende afdelingen: Kwaliteit, Productie, Marketing & Sales, HR, Finance … Voor elke afdeling worden de processen en efficiëntie gemeten, bijvoorbeeld met KPI’s. Relevante KPI’s worden dan gebundeld tot een overkoepelende KPI voor het management. Zo ontstaat er een overzichtelijk dashboard voor het sturen van de organisatie. Loopt er iets mis bij een bepaalde afdeling? Dan kan dat een impact hebben op het globale proces. De oplossing is in dat geval: detecteren welk proces niet goed loopt, dat verbeteren en de evolutie opvolgen via de KPI en het dashboard. Zolang alle wijzers de goede richting uit gaan, is er groei.  

De voorbeelden hierboven zijn maar een fractie van de verschillende manieren waarop kwaliteitsmanagement leidt tot meer groei en winst. De tijd waarin kwaliteitsmanagement een noodzakelijk kwaad was en beschouwd werd als een kost, is voorbij. Vandaag is het een belangrijke factor die meer dan zijn steentje bijdraagt aan de groei en financiële ontwikkeling van een bedrijf. 

Blijf op de hoogte