NL EN

Taal wijzigen

Hoe voer je een effectieve naspeurbaarheids- of recall oefening uit

21/08/2020 | Aleksandra Olszewska | Algemeen

Een goed werkend naspeurbaarheidsprogramma geeft een organisatie de zekerheid dat ze snel verdachte grondstoffen, contactmaterialen, rework en afgewerkt product kunnen terugvinden. 

Van wetgeving, over ISO tot voedselveiligheidsstandaarden is naspeurbaardheid een harde eis.

Het naspeurbaarheidsprogramma moet ook gedocumenteerd zijn. Dit kan perfect binnen een procedure of instructie en zou alle elementen moeten bevatten om een naspeurbaarheid tot op lotniveau uit te kunnen voeren. Een naspeurbaarheidsoefening is de verificatie van dit programma:

 • Wordt minstens 1 maal per jaar formeel uitgvoerd
 • Data moeten beschikbaar zijn binnen maximum 4 uur
 • Naspeurbaarheid moet zowel voorwaarts als achterwaarts uitgevoerd worden.

In vele gevallen zal een organisatie een naspeurbaarheidsoefening uitvoeren van afgewerkt product naar grondstoffen, bijvoorbeeld in het geval van klachten of nonconformiteiten. Maar de oefening de omgekeerde kant uit, van grondstof naar afgewerkt product, mag zeker niet vergeten worden.

Naspeurbaarheidsoefeningen: de details

Welke data moeten nu verzameld worden tijdens een naspeurbaarheidsoefening?

Een naspeurbaarheidsoefening van eindproduct naar grondstof moet minimaal de volgende informatie opleveren:

 1. Alle grondstoffen gebruikt tijdens productie;
 2. Rework (indien van toepassing);
 3. Alle contactmaterialen;
 4. Work-in-Process, halffabrikaten;
 5. Eindproduct;
 6. Distributie.

Opgelet: proceshulpmiddelen moeten eveneens meegenomen worden in het naspeurbaarheidsprogramma.

Voor naspeurbaarheidsoefening van grondstof naar eindproduct:

 1. Alle afgewerkt product geproduceerd met de getraceerde grondstofbatch;
 2. Rework voor alle producties (indien van toepassing);
 3. Work-in-Process, halffabrikaten van alle producties;
 4. Distributie van alle betrokken producties.

Opgelet: Het traceren van grondstoffen kan verraderlijk zijn: ga alle mogelijke producties na. U moet alle producties meenemen waarin de getraceerde grondstofbatch ingegaan is.

 

Het is uitermate belangrijk om traceerbare lotnummers te hebben in elke stap van de productie en distributie. Elk eindproduct, grondstof, verpakkingsmateriaal, halffabrikaat, rework moet een unieke code en bijkomende registratie hebben.

Opgelet: Ook grondstoffen en verpakkingsmaterial die terugkomen uit productie naar het magazijn hebben nog steeds de volledige identificatie nodig! Een goede manier van werken is om reeds gebruikte materialen als eerste terug te gebruiken bij een volgende productie en het First-In/Firstout (FIFO) principe te hanteren.

Massabalans

Een oefening op de massabalans wordt in het kort als volgt uitgevoerd:

 1. Selecteer een batchcode van een specifieke grondstof;
 2. Ga na wat de aangeleverde hoeveelheid is van deze batchcode;
 3. Identificeer de recepturen waarin deze grondstof gebruikt is geweest;
 4. Gebruik productieplanningen en batch make-up documenten om de hoeveelheid van deze verbruikte grondstof in elk product te bepalen;
 5. Bereken de hoeveelheid niet-gebruikte grondstof dat nog aanwezig is in het magazijn;
 6. Maak de som van verbruikte hoeveelheden en hoeveelheden op stock en vergelijk dit met de geleverde hoeveelheid.

Recall/withdrawal procedures

Om producten op een snelle en gecontroleerde manier terug te kunnen roepen, dient een recall programma over de juiste procedures te beschikken. De naspeurbaarheidsoefening gaat na of ook deze procedures werken en op elkaar afgestemd zijn. De naspeurbaarheidsoefening is onderdeel van de recall procedure.

De naspeurbaarheidsoefening voldoet aan minimaal de volgende vereisten:

 1. Vindt jaarlijks plaats
 2. Is gebaseerd op de terugroeping van eindproduct, ingrediënt en verpakkingsmateriaal;
 3. Gaat een stap terug en vooruit vanuit de eigen organisatie

Opgelet: Meestal wordt onder een recall begrepen het terughalen van verdacht afgewerkt product naar aanleiding van een fout in de eigen organisatie. Maar de bron van een recall kan evengoed een kritisch probleem zijn met een grondstof of verpakkingsmateriaal of problemen in de distributieketen.

Opgelet: de beste manier om de stap voorwaarts en achterwaarts aan te tonen, is het verzamelen van de communcicatie met deze partijen.

 

Het naspeurbaarheidssysteem moet ervoor zorgen dat de organisatie de mogelijkheid heeft om een recall op een effectieve manier uit te voeren.

Wij willen u graag helpen met een uitvoeren van een effectieve naspeurbaarheidsoefening of mock recall. Contacteer ons om onze practische aanpak te bespreken en zo problemen te vermijden: u wilt écht niet improviseren tijdens een crisis, wees voorbereid!

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte