NL EN

Taal wijzigen

Kwaliteitsmanagement: zelf doen of uitbesteden.

28/07/2018 | Bart Bosch | Algemeen

Voor het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem kan je perfect beroep doen op externe expertise ter ondersteuning. Toch is het belangrijk dat je als onderneming zelf het belangrijkste werk levert. Alleen op die manier bekom je een doorleefd kwaliteitsmanagementsysteem dat door de volledige organisatie gedragen wordt. Het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem gaat bovendien gepaard met het opstarten van een eindeloze cyclus van continue verbetering. Dat is onmogelijk wanneer je het volledige proces van kwaliteitsmanagement uitbesteedt.

Het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem omvat een intensief traject dat de betrokkenheid van de volledige organisatie vereist. Wanneer je intern over onvoldoende expertise of capaciteit beschikt om dit project te coördineren of te ondersteunen, dan kan je perfect externe consultancy inschakelen. Zelfs als je toch voldoende kennis in huis hebt, dan biedt een interne audit door een externe partij steeds een meerwaarde. Zo is een externe blik altijd leerrijk.

Als je externe inbreng uitsluit, dan riskeer je het risico op bedrijfsblindheid. Je kan een interne audit perfect laten uitvoeren op het einde van het invoeringstraject of – ter controle – na een bepaalde periode. Op die manier kan je laten nagaan of je nog steeds op de juiste weg zit.

Ownership of quality

Bij het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem is het zeer belangrijk om de eindverantwoordelijkheid voor de verschillende facetten van de kwaliteitszorg bij de afdelingen te leggen.

Alleen op die manier verkrijg je gedragenheid in de volledige organisatie. De eigen kwaliteitsafdeling of kwaliteitscoördinator – al dan niet bijgestaan of ondersteund door een externe partner – moet het project coördineren, maar mag de inhoudelijke verantwoordelijkheid niet zelf dragen. Het kwaliteitssysteem moet letterlijk van de organisatie zijn.

Cyclus van continue verbetering

Alleen bij een gedragen verantwoordelijkheid kan je een cyclus van continue verbetering opstarten. Op basis van dataverzameling en grondige analyse streven de verschillende afdelingen continu naar het verbeteren en optimaliseren van hun processen en procedures. Wanneer er iets misloopt, is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen en bij te sturen. Deze permanente verbetercyclus verloopt volgens de stappen Plan, Do, Check, Act. Alleen wanneer de verantwoordelijkheid over kwaliteit correct verdeeld is over alle geledingen van de organisatie, krijg je dergelijke verbetercyclus opgestart en blijft deze functioneren.

Kwaliteitsmanagement zelf doen of uitbesteden? Contacteer ons gerust met al je vragen.

Blijf op de hoogte