NL EN

Taal wijzigen

Uw ongediertebestrijding onder controle

19/06/2020 | Aleksandra Olszewska | Algemeen

Om tot een succevol ongediertebestrijdingsplan te komen, moeten er een aantal dingen in plaats zijn: een effectieve analyse, monitoring en management van ongedierte activiteiten. Dit is haalbaar door een juiste identificatie van het ongedierte dat behandeld moet worden, door vast te leggen hoe een infestatie van ongedierte moet vermeden worden, en hoe aanwezig ongedierte moet geëlimineerd worden. 

 

Meestal wordt een beroep gedaan op een extern, gespecialiseerd bedrijf om het ongediertebestrijingsprogramma te ondersteunen. Toch is het aangeraden om op de hoogte zijn van een aantal punten, zodat u in overeenstemming blijft met eisen uit verschillende standaarden.

Het contract

Eerst en vooral dient u ervoor te zorgen dat er een getekende overeenkomst is tussen u en het ongediertebestrijdingsbedrijf. Dit document moet minstens de volgende informatie bevatten:

 • Naam van uw bedrijf, het adres waar de dienst moet uitgevoerd worden en contactgegevens;
 • Naam van de contractor en hun contactgegevens
 • Het aantal bezoeken
 • Een gedetailleerde omschrijving van de diensten die uitgevoerd moeten worden
 • Het gebruikte materiaal en voorwaarden waarbij materiaal opgeslagen dient te worden (indien van toepassing)
 • Lijst van goedgekeurde, gebruikte chemicaliën
 • Welke documentatie bijgehouden moet worden
 • Een nood actieplan.

 

Op basis van dit contract zullen de meeste van de activiteiten onder de verantwoordelijkheid vallen van de contractor. Maar zorg ervoor dat alle documentatie aanwezig is op het bedrijf: u dient het immers voor te kunnen leggen bij controles en audits. Deze documentatie kan op papier zijn, maar evengoed electronisch of beschikbaar op het internet. Alle registraties, etiketten, plattegronden enz. dienen up-to-date te zijn.

 

Documenten die beschikbaar moeten zijn:

 • Etiketten, MSDS (Material Safety Data Sheet)/CSDS (chemical Safety Data Sheet) van de gebruikte chemicaliën;
  Opgepast: zorg ervoor dat zowel de etiketten als de veiligheidsbladen up-to-date zijn!
 • Documentatie hoe de chemicaliën moeten gebruikt worden, zoals stockage en concentratie.
  Opgepast: wanneer de chemicaliën op het bedrijf worden opgeslagen, dient u dit op te nemen in het controle programma voor chemicaliën
 • Documentatie van de lokaascontrole
  • Externe ongediertelokdozen
  • Interne ongediertelokdozen
  • Insectenlampen
  • Feromoonvallen
  • Detectoren voor kruipende insecten
 • Een plattegrond met daarop alle lokdozen, vallen en detectoren
 • Documentatie van alle ongediertewaarnemingen en -activiteiten, de genomen acties,  alsook een trendanalyse
 • Een opleidingscertificaat van de PCO (Pest Control Operator)
 • Een geldig verzekeringsdocument.

 

Op basis van deze documenten kan u ervan uitgaan dat een gekwalificeerd persoon zich bezig houdt met uw ongediertebestrijding en dat u de zones kent waar ongedierte is opgemerkt, zodat u de gepaste verbetermaatregelen kan bepalen en implementeren.

 

Wilt u naar aanleiding van deze blog een doorlichting van uw ongediertebestrijdingsprogramma? Stuur dan een e-mail naar info@quontinuim.com en we bekijken wat we voor u kunnen doen binnen ons Call-an-Expert programma.

 

 

Blijf op de hoogte