NL EN

Taal wijzigen

Waarom zorgt een pragmatische aanpak in kwaliteitsmanagement voor betere resultaten?

06/03/2019 | Bart Bosch | Algemeen

Een pragmatische aanpak voor de opzet en implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem leidt steeds tot betere resultaten dan een theoretische aanpak. Processen kunnen op papier volledig waterdicht zijn, als ze niet toegepast worden bieden ze weinig toegevoegde waarde. 

Kwaliteitsmanagement wordt in een organisatie dan ook best op een pragmatische manier uitgewerkt met in het achterhoofd de toepasbaarheid en het latere gebruik. 

Het oogt fraai in de boekenkast, wanneer u alle processen theoretisch hebt uitgeschreven in een dik boek. Dit betekent evenwel nog niet dat deze processen op de werkvloer effectief worden toegepast en nauwgezet opgevolgd.  

Geen dikke boeken 

Dikke boeken worden op de werkvloer amper – en steeds minder - gelezen, waardoor een andere pragmatische, aanpak absoluut onze voorkeur geniet. Kies voor heldere flowcharts of aansprekende instructievideo’s om processen over te brengen. Hou het eenvoudig, beknopt en toegankelijk. Make it stick, zo luidt de opdracht. Een procesbeschrijving van acht bladzijden lang leest niemand, hetzelfde proces schematisch weergegeven op een flowchart dan weer wel. 

Proceseigenaars zelf aan de slag 

Wij adviseren steeds dat de proceseigenaars zelf de processen uitschrijven. Zij hebben de kennis en expertise van de huidige werking en kunnen deze perfect vertalen in een flowchart. Zij weten meestal ook welke mogelijke veranderingen effectief beterschap brengen en welke niet. De beste verbetervoorstellen vindt u meestal op de werkvloer.  

Niet boven de hoofden van uw medewerkers

Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem wordt dus niet boven ieders hoofden uitgewerkt, maar vooral door de mensen van de organisatie zelf. Dat geldt voor alle niveaus, van hoog tot laag.  

Op die manier bereikt u echte ownership of quality, waarbij uw medewerkers zich maximaal betrokken voelen bij het eindresultaat. Het spreekt voor zich dat een dergelijke pragmatische aanpak op termijn tot een hoger rendement van uw kwaliteitsmanagementsysteem leidt.   

Wilt u meer weten over de pragmatische aanpak voor de uitbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem?
Contacteer Quontinium.

 

Blijf op de hoogte