NL EN

Taal wijzigen

Welke signalen vertellen dat het tijd is om uw kwaliteitsmanagement te actualiseren?

03/04/2019 | Bart Bosch | Algemeen

Wanneer uw kwaliteitsmanagementsysteem geen toegevoegde waarde meer biedt aan uw organisatie en eerder herleid is tot een last, is het hoog tijd om uw kwaliteitsysteem te actualiseren. Maar hoe stelt u dat vast? Welke signalen vertellen dat het tijd is om uw kwaliteitsmanagement op een hoger niveau te tillen?  

Wanneer uw kwaliteitsmanagementsysteem geen toegevoegde waarde meer biedt, dan liggen de investeringen in het systeem hoger dan de opbrengsten.  

Het systeem glijdt in die situatie onherroepelijk af naar een verplichte oefening. Op dat moment is een kritische review vast en zeker aan de orde.  

1. Vorm past niet meer bij de organisatiecultuur 

Zeer vaak zien we kwaliteitsmanagementsystemen die zijn opgebouwd uit dikke boeken met lange tekstuele procedures. Deze vorm staat in contrast met het feit dat mensen veel minder lezen dan vroeger en steeds sneller informatie willen verwerken.  

In die situatie is het vast en zeker aangewezen om uw processen te herbekijken en op een andere manier weer te geven, bijvoorbeeld in de vorm van overzichtelijke flowcharts of wervende instructievideo’s

2. Nieuwe mensen vervoegen de organisatie 

Organisaties staan niet stil. Organisaties die succes boeken, werven nieuwe medewerkers aan. Deze nieuwe medewerkers brengen creatieve ideeën in de organisatie. Nieuwe ideeën leiden tot nieuwe producten en nieuwe ambitieuze doelstellingen

Op een bepaald moment volstaan de bestaande procedures en instructies niet langer om de nieuwe doelstellingen te bereiken en de toekomstuitdagingen correct te beantwoorden. De interne audits leveren nog maar weinig zinvolle informatie op.  

Het kwaliteitssysteem voldoet in die situaties totaal niet meer voor de organisatie. Terwijl de organisatie is gegroeid en geëvolueerd, bleef het kwaliteitssysteem ter plaatse trappelen. Een upgrade naar een volgende generatie van kwaliteitsmanagement is aangewezen.  

3. Nieuwe markten worden aangeboord 

In de voedingssector zien we vaak dat kleine bedrijven worden overgenomen door grote spelers. In de meeste gevallen blijft het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem nog enige tijd behouden, maar voldoet het niet voor het moederbedrijf.  

Bovendien openen er zich meestal nieuwe markten door de acquisitie. Deze nieuwe markten hebben aangepaste vereisten en voorschriften, waardoor een upgrade van het bestaande kwaliteitssysteem aan de orde komt.  

Meer weten de upgrade van een kwaliteitsmanagementsysteem naar een hoger niveau?
Contacteer Quontinium.

 

 

 

Blijf op de hoogte