NL EN

Taal wijzigen

Zo ziet het stappenplan van een audit voor certificering eruit.

14/07/2018 | Bart Bosch | Algemeen

Wanneer je een audit voor certificering laat uitvoeren, dan heb je als onderneming meestal al een hele weg afgelegd. Een certificering van een kwaliteitsmanagementsysteem vormt de ultieme bekroning van het invoeringstraject. Bij de audit voor certificering stelt een onafhankelijke partij vast of je aan alle requirements van het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet.

Het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem omvat een uitgebreid implementatietraject. Systematisch vergelijk je de standaarden van het kwaliteitssysteem met de bestaande procedures en processen. Wanneer je huidige werkwijze niet conform is, dan moet er een aanpassing doorgevoerd worden.

Ownership of Quality

Bij het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem is het zeer belangrijk om de eindverantwoordelijkheid voor elke verbeteractie bij de juiste afdeling te leggen. Alleen zo krijg je een doorleefd kwaliteitsmanagementsysteem dat wordt gedragen door de volledige organisatie. De kwaliteitsafdeling coördineert het project, bewaakt de vooruitgang en maakt met elke afdeling afspraken over de deadlines.

Plan, Do, Check, Act

Parallel met de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem start je een permanente cyclus van continue verbetering. Zo is het belangrijk dat de processen en procedures voortdurend worden geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd. Hiervoor heb je nood aan een systeem van dataverzameling en analyse. Deze continue verbeteringscyclus verloopt telkens volgens de stappen Plan, Do, Check en Act.

Eerst interne audit

Wanneer de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem rond is, dan kan je eerst een externe interne audit laten uitvoeren. Deze audit is nog niet voor certificering, maar geeft je al wel een onafhankelijk en objectief beeld van de stand van zaken. Wanneer deze interne audit correct wordt uitgevoerd met een focus op maximale toegevoegde waarde, dan krijg je verbeterpunten aangereikt waarmee je opnieuw aan de slag kan.

Klaar voor de officiële audit

In principe ben je na dit traject volledig klaar voor de officiële certificatie audit. Uiteraard is het belangrijk dat je zeker bent dat alle medewerkers goed voorbereid zijn. Zo zal de auditor verschillende gesprekken voeren in het bedrijf. Verder hou je best in het achterhoofd dat je voor alles de nodige papieren bewijslast moet aandragen. Wat je vertelt tegen de auditor telt niet, wel wat je kan laten zien aan documentatie.

Meer weten over het verloop van een interne audit of een certificatie audit? Contacteer ons gerust met al je vragen.

Blijf op de hoogte