NL EN

Taal wijzigen

Beschikt uw bedrijf al over een uitgewerkte kwaliteitsstrategie?

22/05/2019 | Bart Bosch | Kwaliteit

Kwaliteit verzekeren is niet alleen een kwestie van het consequent implementeren en toepassen van een kwaliteitsmanagementsysteem. Er moet ook een uitgewerkte kwaliteitsstrategie bestaan. Hoe een optimale kwaliteitsstrategie er dan moet uitzien, dat leest u hier. 

De bedrijfsstrategie als basis

Een kwaliteitsstrategie kijkt naar het kwaliteitsstreven op langere termijn. ‘Waar staan we vandaag en waar willen we naartoe?’ Hierbij is het van essentieel belang om uw kwaliteitsstrategie af te stemmen op de globale bedrijfsstrategie

Bedrijven met gezonde groeiambities werken volgens een bedrijfsstrategie die werd uitgetekend door de bedrijfsleiding. Er wordt klaar en helder vooropgesteld waar het bedrijf binnen enkele jaren wilt staan en hoe deze ambitie moeten worden waargemaakt.

Zo’n bedrijfsstrategie wordt opgedeeld in deelstrategieën, waaronder een kwaliteitsstrategie. De kwaliteitsstrategie vormt dus een onderdeel van de overkoepelende bedrijfsstrategie. De geambieerde groei mag, met het oog op een duurzame toekomst van de onderneming, nooit ten koste gaan van de kwaliteit.   

Continue optimalisatie

Het doel van zo’n kwaliteitsstrategie is de continue verbetering van de kwaliteit. Als u ter plaatse blijft trappelen gaat u onvermijdelijk achteruit. Om de beoogde vooruitgang te bereiken, is het noodzakelijk om doelen te stellen waarbij u vooruit kijkt en anticipeert op de toekomst. Uw kwaliteitsstrategie geeft de juiste richting aan de vooruitgang.   

Realistische kwaliteitsdoelen   

Het uitwerken van een kwaliteitsstrategie betekent ook het stellen van kwantificeerbare kwaliteitsdoelen. Deze moeten uiteraard realistisch zijn. Geen enkele consumentenklacht is op dat vlak een utopie. Wat wel realistisch zou kunnen zijn is dat u geen consumentenklachten wilt op vlak van voedselveiligheid, waarbij u een aanvaardbaar niveau van andere klachten vooropstelt. 

Een mogelijkheid bij het uitwerken van deze kwaliteitsdoelen, is het koppelen van het aantal klachten aan het verkoopvolume, waarbij u een aanvaardbaar maximum voor de verhouding klachten ten opzichte van het verkoopvolume nastreeft. Ook het ambiëren van een bepaalde certificering kan onderdeel uitmaken van een kwaliteitsstrategie.   

Stappenplan met verbeteracties  

Voor elke kwaliteitsambitie is het noodzakelijk om een stappenplan uit te werken met verbeteracties, gekoppeld aan tussentijdse meetpunten om het gestelde einddoel te bereiken. Om een kwaliteitsstrategie te doen slagen, is het essentieel om de verantwoordelijkheid bij de volledige organisatie neer te leggen

Kwaliteit is niet het exclusieve eigendom van de kwaliteitsafdeling. Het is belangrijk dat elke afdeling en iedere medewerker zich maximaal betrokken voelt bij het nastreven van de gestelde kwaliteitsstrategie. 

Meer weten over het uitwerken en uitvoeren van een kwalitatieve kwaliteitsstrategie? Neem vrijblijvend contact met ons op

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte