NL EN

Taal wijzigen

Een kader creëren voor uw kwaliteitsstrategie

17/02/2020 | | Kwaliteit

In dit artikel komt u te weten waarom een kwaliteitsstrategie essentieel is voor elk product- of dienstgedreven bedrijf. Bovendien leg ik uit hoe u uw eigen strategie creëert, volledig op maat van uw bedrijf. 

Het wat en waarom 

Voordat u van start gaat met de ontwikkeling van uw eigen kwaliteitsstrategie, is het belangrijk om te begrijpen wat een strategie juist omvat. 

Op Forbes vond ik de gepaste uitleg: 

"A strategy is a framework for making decisions about how you will play the business game. It is about the what and the why, and not the how."

Bij het ontwikkelen van uw eigen kwaliteitsstrategie is het belangrijk dat uw strategie beschrijft wat u wilt bereiken en waarom u streeft naar betere kwaliteit. Wanneer u een antwoord kunt geven op deze vragen,, zult u ook beter in staat zijn om beslissingen te nemen binnen dit gecreëerd kader en bijdragen aan het ‘waarom’. 

Dat is ook meteen het belangrijkste aspect binnen een kwaliteitsstrategie: het leiden naar een groter doel binnen de ‘quality game’. 

Het doel van het spel 

Bij de start van een gezelschapsspel, neemt u doorgaans eerst de spelregels door. Een van de eerste zaken die u leest bij het interpreteren van de spelregels is het doel van het spel. Net zoals bij een gezelschapsspel, is dit ook het startpunt dat u voor ogen moet houden bij het ontwikkelen van uw kwaliteitsstrategie: het doel van kwaliteit binnen uw organisatie. 

Wanneer u eenmaal uw kwaliteitsdoel heeft vastgesteld, zult u merken dat dit doel niet het echte uitgangspunt is. Idealiter bevindt het startpunt zich namelijk in de missie van uw bedrijf. 

Uw kwaliteitsstrategie moet dan ook in de eerste plaats steeds de bedrijfsmissie en -strategie volgen. 

De rol van kwaliteit identificeren 

Wanneer u eenmaal de missie van een bedrijf hebt geïdentificeerd, wordt het eenvoudiger om de rol van kwaliteit binnen een organisatie te begrijpen en wat deze kwaliteitsmissie zou moeten inhouden. Wat is het uiteindelijke doel van kwaliteit binnen de organisatie? Hoe kan kwaliteit de missie van het bedrijf ondersteunen? 

Wanneer we kijken naar 4 verschillende missies binnen 4 verschillende organisatie, verschilt de rol van kwaliteit binnen elk van deze bedrijven: 

“To refresh the world in mind, body and spirit. To inspire moments of optimism and happiness through our brands and actions. To create value and make a difference.” (Coca Cola Company) 

“We will devote our human resources and technology to create superior products and services, thereby contributing to a better global society.” (Samsung) 

“Our purpose is to redefine how we live in and care for the resources of our world, while using Uncommon Sense to create what people need.” (IFF) 

“Gibson Brands is dedicated to quality, innovation and sound excellence so that music lovers for generations to come will continue to experience music shaped by Gibson Brands.” (Gibson) 

Zoals u ziet in deze voorbeelden, verschilt zowel de rol van kwaliteit als de kwaliteitsstrategie in elke organisatie. Als we de bedrijfsmissie van Coca Cola bekijken, zou hun kwaliteitsstrategie kunnen focussen op het beschermen van hun merk. Bij IFF zal het beschermen van hun merk echter niet de hoofdfocus zijn. 

Zoals u ziet kan de kwaliteitsfocus verschillen, wat niet betekent dat ene focus belangrijker is dan de andere. 

Een kader creëren 

Wanneer u uw bedrijfsmissie heeft bepaald, kunt u starten met het ontwikkelen van het kader dat eveneens de basis zal vormen van uw kwaliteitsstrategie. Welke pijlers zijn essentieel om uw kwaliteitsmissie te realiseren? Wat moet er allemaal gebeuren? Bepaal bovendien ook waarom deze pijlers belangrijk zijn binnen uw bedrijf, evenals hun rol binnen het hele bedrijfsverhaal. 

Deze denkoefening zal helpen om de juiste beslissingen te nemen op vlak van kwaliteit. En dat is ook waar deze strategie om draait: het creëren van een kader waarbinnen u de juiste beslissingen kunt maken. 

Kwaliteitscontrole als onderdeel van uw strategie 

Wanneer we kwaliteitscontrole als voorbeeld nemen, zult u merken dat dit ook onderdeel kan uitmaken van uw kwaliteitsstrategie. Want kwaliteitscontrole houdt in dat u de kwaliteit van het product controleert en ervoor zorgt dat deze voldoet aan de eisen en verwachtingen van de consument. De kwaliteitscontrole vormt dan ook een onderdeel van uw kwaliteitsstrategie. Deze strategie vertelt u niet hoe u de kwaliteit van een product kunt controleren, maar wel dat u de kwaliteit van uw product moet controleren. 

Naast de strategie heeft ook de kwaliteitscontrole een andere rol in de eerdergenoemde bedrijven. Wanneer een merk als Coca Cola bijvoorbeeld koolzuurhoudende dranken verkoopt die niet-bruisend zijn - ook al staat dit duidelijk vermeld op de verpakking - kan dit klachten veroorzaken en zo mogelijks het merk beschadigen. 

Aan de andere kant, wanneer een bedrijf gespecialiseerd in smaakontwikkeling, producten verkoopt waarin een van de genoemde smaakcomponenten ontbreekt, kan de smaak nog steeds acceptabel zijn voor de consument. Een ontbrekend smaakcomponent kan in dit geval geen problemen geven voor het merk. 

Hoe u moet optreden wanneer uw product gebreken vertoont of hoe u de kwaliteit van uw product kunt controleren wordt duidelijk dankzij het vooraf bepaalde kader van uw kwaliteitsstrategie. Dit kader helpt u bij het nemen van beslissingen in verschillende situaties. Bovendien wordt ‘het waarom van kwaliteit’ - dat in lijn is met ‘het waarom van de organisatie’ - niet in vraag gesteld bij de beslissingen die u neemt. 

Conclusie 

Het doel van een kwaliteitsstrategie is om de vooropgestelde bedrijfsmissie te behalen en een kader te creëren waarin de juiste beslissingen worden genomen met hot oog op kwaliteit. De bedrijfsmissie vormt steeds het uitgangspunt om de rol van kwaliteit te definiëren in het hele verhaal. 

Het definiëren van het motief voor kwaliteit en het opzetten van een kwaliteitskader is geen eenvoudige taak. Wanneer u uw missie niet als vertrekpunt neemt, zal dit leiden tot frustratie. Bovendien zal de rol en bijdrage van kwaliteit in uw organisatie in twijfel worden getrokken. 

Daarom is het verstandig om een onafhankelijke partij te betrekken bij het vertalen van uw bedrijfsmissie naar een kwaliteitsstrategie. 

Ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van uw kwaliteitsstrategie? Neem vrijblijvend contact op.

Blijf op de hoogte