NL EN

Taal wijzigen

Food fraud en food defense: voedselveiligheid binnenstebuiten bekeken

05/05/2019 | Bart Bosch | Voedselveiligheid

Kwaliteitsmanagementsystemen voor voedingsbedrijven kijken in de eerste plaats naar risico’s in de eigen bedrijfsprocessen. Voor opkomende fenomenen als food fraud en food defense is het evenwel noodzakelijk om voedselveiligheid vanuit een externe invalshoek te analyseren. Voedselveiligheid binnenstebuiten, dus. Food defense kennen we al meerdere jaren. Recent is ook food fraud opgenomen in de meeste voedselveiligheidssystemen. Beide risico’s zitten inmiddels verankerd in de GFSI-standaarden (Global Food Safety Initiative).

1. Food defense: moedwillige schade door toevoeging aan producten

Naar aanleiding van het wereldwijde terrorisme zijn bedrijven steeds meer gaan analyseren welke bedreigingen van buitenaf moedwillig hun producten of merk kunnen beschadigen. In deze situatie spreken we over food defense. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan externe personen of eigen (ex-)medewerkers die schadelijke ingrediënten kunnen toevoegen tijdens het productieproces, wat vervolgens leidt tot gezondheidsrisico’s voor de consument. Bij food defense gaat het dus over het moedwillig een handeling stellen om schade te veroorzaken aan een product of merk.

Het voorkomen van deze handelingen start bij een risicoanalyse waarbij u bekijkt wie allemaal toegang heeft tot het bedrijf. Wat zijn de zwakke plekken in het systeem van toegangscontrole? Welke medewerkers hebben toegang tot welke zone of lokalen? Is het bedrijfsterrein voldoende omheind en beveiligd? Werken we met voldoende gecodeerde badges? Welke procedure wordt er gevolgd na een ontslag? Welke schade kan een ontslagen persoon nog aanrichten en hoe begeleiden we deze naar de uitgang? Pas wanneer u de risico’s gedegen in kaart heb gebracht, kunt u gerichte tegenmaatregelen nemen.

2. Food fraud: sjoemelen met het oog op geldgewin

Food fraud zit nog maar recent vervat in voedselveiligheidssystemen, maar bestaat uiteraard al veel langer. Zelfs de Romeinen deden al water bij de wijn om deze duurder te kunnen verkopen. Of denk maar aan de kostbare specerijen die werden aangevuld met grind voor extra volume.

Bij food fraud is er sprake van bedrog met het oog op winstbejag. Om deze risico’s in kaart te brengen is het belangrijk om de volledige supply chain te analyseren, startend bij de leveranciers tot en met het eindproduct bij de consument.

Bepaalde ingrediënten zijn gevoeliger voor food fraud dan andere. Dat geldt bijvoorbeeld voor olijfolie, honing en biologische producten. Ook op vlak van het eindproduct kan er food fraud gepleegd worden. De meest voorkomende vormen zijn namaak van uw product, de verkoop via ‘grijze’ kanalen en diefstal van uw producten.

Het voorkomen van food fraud is voor bedrijven van essentieel belang. Dit start bij het analyseren van de betrouwbaarheid van leveranciers. Daarnaast is het belangrijk om te kijken via welke distributiekanalen de producten tot bij de eindconsument geraken? Wat is het risico op namaak? Ook hier is het essentieel om te starten met een diepgaande risicoanalyse om vervolgens gerichte tegenmaatregelen te nemen.

Food defense en food fraud in de praktijk?

We stellen vast dat steeds meer bedrijven zich bewust zijn van het belang van food defense en het voorkomen van food fraud. Dat deze zaken opgenomen zijn in de GFSI-standaarden is alvast een goede zaak. Op het terrein bestaan er evenwel grote verschillen in benadering. Sommige bedrijven werken een doorgedreven risicoanalyse uit, terwijl bij andere voedingsondernemingen deze analyses slechts oppervlakkig worden uitgevoerd.

Meer weten over de aangewezen aanpak van food defense en food fraud? Contacteer Quontinuim.

 

Blijf op de hoogte