NL EN

Taal wijzigen

Heeft jouw management review een toegevoegde waarde?

De Management Review moet een toegevoegde waarde leveren, en geen verplicht nummer zijn dat opgelegd wordt door de kwaliteitsstandaard. Bij veel bedrijven blijft de Management Review hangen op dit niveau. Om je te helpen bij het houden van een Management Review die je vooruit helpt, hebben we een template ontwikkeld

 

 

ISO 9001 heeft zowel de input als de output van een Management Review opgenomen in de standaard: hierop is deze template gebaseerd. De template gidst je door alle inputs en spoort je aan om resultaten actief te gaan evalueren, oorzaken te bepalen waarom zaken niet gelopen zijn zoals verwacht en welke acties je hier tegenover gaat stellen.

Hiermee voldoe je aan alle eisen uit de standaard én gaat de Management Review verder dan het verplichte presentatiedagje.

Als voorbereiding op de Management Review wordt elk onderdeel door de juiste proceseigenaar aangevuld: wat zijn de resultaten van het afgelopen jaar, waar hebben we ons doel niet gehaald en waarom niet? Dit gedeelte kan door elke proceseigenaar voor de eigenlijke management review reeds ingevuld worden, zodat het als voorbereiding naar het hele team kan verstuurd worden: op deze manier kunnen de deelnemers al voordenken op mogelijke oplossingen en acties die tijdens de Management Review besproken worden.

Tijdens de Management Review presenteert elke proceseigenaar zijn onderdeel en kan een waardevolle discussie ontstaan over de te nemen acties en doelstellingen.

Je Management Review wordt een leidraad voor het komende jaar, gebaseerd op feiten, oorzaakanalyses en acties die gedragen worden door het gehele management. 

Dit template draagt bij tot de continue verbetering en de kwaliteitscultuur van het bedrijf, door de participatie van het gehele management.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit template helpt je om meerwaarde te halen uit je Management Review én draagt bij tot continue verbetering en het installeren van een kwaliteitscultuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Download hier gratis je "Management Review" template

Hoe we tot dit template zijn gekomen

We zien bij klanten vele verplichte nummers omdat ze opgelegd worden door de standaard. Bedrijven zien er de meerwaarde niet van, maar doen het om in overeenstemming te zijn met de vereisten. Dit is ook het geval voor de Management Review, terwijl dit nu net het instrument bij uitstek moet zijn om richting te geven aan het bedrijf: de Management Review moet een toegevoegde waarde hebben.

Verder kijken vele bedrijven niet verdere dan de geïmplementeerde standaard, waar ze niet steeds de antwoorden vinden hoe van de Management Review een instrument te maken dat hen helpt bij de groei van het systeem en het bedrijf.

Wil jij je Management Review ook gebruiken om je bedrijf op een hoger niveau te brengen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte